ไขข้อข้องใจ ซื้อบ้านทั้งที ควรซื้อเงินสด หรือ เงินผ่อน