หม้อทอดไร้น้ำมัน...มีติดครัวไว้...ทอดอะไรก็ไม่อ้วน