เปิดแสงไฟยามค่ำ หลอมทุกสีสันอันหลากหลายเป็นหนึ่งเดียว ที่ย่านเจริญกรุง