คุณปสันน ร่วมงานพร้อมกับผู้บริหารจาก Nespresso
Michelin Guide Dining Series 2020
27.10.2020