บารานี พาร์ค ศรีนครินทร์-ร่มเกล้า
รับรางวัลอสังหาริมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิตดีเด่น
09.02.2018