โครงการเอสเพน คอนโด
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการ
12.06.2016