ฝายให้ชีวิต ชุมชนที่ลิขิตแหล่งน้ำด้วยสมองและสองมือ 'มาบจันทร์'