โลว์ไรส์ แต่ไม่โลว์ควอลิตี้ ข้อดีของคอนโดตึกไม่สูง ที่มีแต่ข้อดีไม่แพ้ตึกสูง