พิธีตอกเสาเข็มฤกษ์ โครงการใหม่
ณ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
30.08.2022