เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย

1 ตำแหน่ง, เต็มเวลา

ประเภทงาน :  ดูแลลูกค้า

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล

รายละเอียดงาน

  • รับเรื่องแจ้งซ่อม เก็บงานของลูกค้าหลังโอนกรรมสิทธิ์ และส่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
  • รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า ประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุง พร้อมแจ้งผลให้ลูกค้าทราบ
  • รับผิดชอบดูแลงานส่วนกลางของหมู่บ้าน 

คุณสมบัติ

  • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง ไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 25-30 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการทำงานบริการหลังการขายอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
  • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดัน
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
  • สามารถขับรถยนต์ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ในการตรวจรับมอบงานกับลูกค้าและ After Sale Service จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Application Form

ประวัติของคุณ *
ประเภทไฟล์ (doc, docx, pdf, jpg, ppt, pptx) ขนาดไม่เกิน 5MB