หัวหน้าแผนกบริหารการก่อสร้าง

1 ตำแหน่ง, เต็มเวลา

ประเภทงาน :  งานก่อสร้างอาคาร

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล

รายละเอียดงาน

  • ดูแลงานก่อสร้างของโครงการภายใต้แผนดำเนินงานขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพ
  • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรโยธา,สถาปัตยกรรม,ไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร,เครื่องกลและบริหารงานก่อสร้าง
  • เพศชาย  อายุ 30-35 ปี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-5 ปี ในงานก่อสร้าง
  • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดัน
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
  • สามารถขับรถยนต์ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Application Form

ประวัติของคุณ *
ประเภทไฟล์ (doc, docx, pdf, jpg, ppt, pptx) ขนาดไม่เกิน 5MB