เจ้าหน้าที่โฟร์แมน

1 ตำแหน่ง, เต็มเวลา

ประเภทงาน : งานก่อสร้างอาคาร

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล

รายละเอียดงาน

 • ควบคุม และรายงานภาพรวมของหน้างาน
 • ควบคุมแรงงานให้เหมาะสมกับงาน
 • ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบงาน

คุณสมบัติ

 • ปวช-ปวส. ก่อสร้าง/โยธา ขึ้นไป
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างอาคารสูง 3-4 ปีขึ้นไป 
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดัน
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์งานด้าน Finishing จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการตรวจรับมอบงานกับลูกค้าและ After Sale Service จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Application Form

ประวัติของคุณ *
ประเภทไฟล์ (doc, docx, pdf, jpg, ppt, pptx) ขนาดไม่เกิน 5MB