เจ้าหน้าที่ขายโครงการ

1 ตำแหน่ง, เต็มเวลา

ประเภทงาน : ด้านการขาย / ดูแลลูกค้า

สถานที่ปฏิบัติงาน : ร่มเกล้า

รายละเอียดงาน

  • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับโครงการต่างๆของบริษัทแก่ลูกค้า
  • ทำรายงานผลประจำวันและกิจกรรมการขายต่าง ๆ
  • วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าที่ให้ความสนใจโครงการ
  • ประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายต่างๆภายในองค์กร

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • เพศหญิง อายุ 25-30  ปี 
  • ประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์  อย่างน้อย 1 ปี 
  • ใจรักงานบริการ
  • บุคลิกภาพและการสื่อสารดี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

Application Form

ประวัติของคุณ *
ประเภทไฟล์ (doc, docx, pdf, jpg, ppt, pptx) ขนาดไม่เกิน 5MB