เจ้าหน้าที่การตลาด Marketing Communication

1 ตำแหน่ง, เต็มเวลา

ประเภทงาน : การตลาด

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารบางนาทาวเวอร์ ตึก Aชั้น 16

รายละเอียดงาน

  • รับผิดชอบและวางแผนงานจัด Event รวมถึงโปรโมชั่นการขาย
  • เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่สามารถนำมาปรับใช้ในการวางแผนทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการสื่อสารการตลาด
  • เพศชาย / หญิง  อายุ 25-30 ปี
  • สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการขายของโครงการต่างๆและคู่แข่งได้
  • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  • ทำงานเป็นทีมได้ และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

Application Form

ประวัติของคุณ *
ประเภทไฟล์ (doc, docx, pdf, jpg, ppt, pptx) ขนาดไม่เกิน 5MB